22 Haziran 2021

Dijital Toprakların Keşfi- Ahmet GÜVEN

İş ve hayat pratiklerimizi şekillendiren, son 250 yıla damgasını vuran sanayileşme dönemi, bizleri, mevcut durumumuzu “sürekli”, “küçük küçük”, iyileştirmelerle geliştirmeye alıştırmıştır. Bu yaklaşım oldukça makuldür zira planlanabilen, kontrol edilebilen bir hayat tasavvuru ile bizleri buluşturarak stres seviyesi düşük bir yaşamı sunmaktadır. Oysa bu sözde bir vaaddir çünkü stres seviyesi toplumda düşmemekte, artan bir hızla büyümektedir. [...]